Spoedwet UBO-register in consultatie

Legitiem belang wordt uitgewerkt in Algemene Maatregel van Bestuur

De minister van Financiën kondigde in april een spoedwet aan om de toegang tot het UBO-register opnieuw te regelen, nadat het register naar aanleiding van de uitspraak van het EU-Hof van Justitie ‘op slot’ ging. Het wetsvoorstel is nu in consultatie. Tot en met 28 juni 2023 kan er worden gereageerd.

In Nederland kon het UBO-register tot de uitspraak door ‘een ieder’ worden ingezien. Volgens het EU-Hof is dat niet proportioneel in verhouding tot het recht op privacy. Het wetsvoorstel strekt er dan ook toe de inzage te beperken.

Bevoegde autoriteiten

Vanzelfsprekend behouden bevoegde autoriteiten toegang tot het register. Hiermee worden de bevoegde autoriteiten in artikel 51a Handelsregisterbesluit 2008 bedoeld. Denk aan toezichthouders en opsporingsdiensten.

Wie krijgen toegang?

De kern van het wetsvoorstel is de wijziging van de Handelsregisterwet 2007, waarin in een nieuw artikel 22a wordt geregeld wie toegang hebben tot het UBO-register. Kort gezegd gaat het om:

  • WWFT-instellingen
  • Partijen die inzage moeten hebben in het kader van naleving van sancties
  • Personen en organisaties met een ‘legitiem belang’. Dit belang moet verband houden met het voorkomen of bestrijden van witwassen, daarmee verband houdende basisdelicten, of financieren van terrorisme.
  • Partijen die staan ingeschreven in de UBO-registers, voor zover het hun eigen gegevens betreft.

Trustregister

Ook ten aanzien van het UBO-register trusts worden wetswijzigingen voorgesteld. Deze komen erop neer dat de beperkingen voor de inzage in het UBO-register ook zullen gelden voor het trustregister.

Legitiem belang

Personen en organisaties met een ‘legitiem belang’ moeten volgens het EU-Hof van Justitie toegang krijgen tot de informatie in het UBO-register. Het Hof geeft echter geen definitie van het begrip legitiem belang en die definitie is ook niet in de anti-witwasrichtlijn gegeven. Wel is duidelijk dat een legitiem belang verband moet houden met de doelstelling van de anti-witwasrichtlijn. Het Hof heeft aangegeven dat de pers en maatschappelijke, niet-gouvernementele organisaties die zich bezighouden met het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering een legitiem belang hebben, evenals personen die de identiteit van de uiteindelijk belanghebbenden van een juridische entiteit willen kennen omdat zij mogelijk transacties met hen aangaan. Het wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur categorieën van personen en organisaties aan te wijzen.

Ministerie van Financiën, internetconsultatie Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers