Rechtbank: Bankrelatie ten onrechte opgezegd na WWFT-onderzoek

Algemene bankvoorwaarden niet onredelijk bezwarend

Rabobank mocht de relatie met een handelaar in airco’s niet opzeggen. Het cliëntenonderzoek gaf geen aanleiding tot verdenking van witwassen, ondanks de grote hoeveelheid contant geld. De ‘toonzetting’ in de berichtgeving van de cliënt was ook geen reden om de relatie op te zeggen.

Rabobank zegt de bankrelatie op met een handelaar in airco’s. De omzet is fors gestegen, waar geen duidelijke verklaring voor wordt gegeven. Op bijna 6 miljoen euro omzet wordt ruim 1,5 miljoen contact gestort, terwijl dat onverklaarbaar lijkt. Cliënt werkt volgens de bank niet goed mee aan het cliëntenonderzoek en ‘De toonzetting van de berichten toont van weinig respect richting medewerkers van Rabobank.’

Geen horizontale werking EVRM

Cliënt beroept zich erop dat de algemene bankvoorwaarden onredelijk bezwarend zijn, omdat daarin de fundamentele rechten en beginselen (artikel 7 en 13 EVRM) niet zijn gewaarborgd. Volgens de rechtbank komt aan artikel 7 EVRM (‘Geen straf zonder wet’) en artikel 13 EVRM (‘Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel’) geen directe horizontale werking toe, nu deze bepalingen zich richten tot de overheid en niet tot private partijen.

Niet onredelijk bezwarend

Ook een beroep op artikel 6:236 aanhef en sub d BW en artikel 6:233 aanhef en sub a BW helpt niet. De Rechtbank acht de bedingen in de algemene bankvoorwaarden niet onredelijk bezwarend.

Opzegging niet terecht

Toch oordeelt de Rechtbank dat Rabobank opzegging redelijkerwijs niet had mogen doen. De Rechtbank ziet geen aanleiding om te veronderstellen dat de cliënt witwassen faciliteerde. Rabobank is ook niet benadeeld. Volgens de Rechtbank had de cliënt ook niet de verplichting om onderzoek te doen naar de herkomst van het contante geld waarmee werd betaald. Volgens de Rechtbank heeft de cliënt voldoende meegewerkt aan het cliëntenonderzoek en de onheuse bejegening van het bankpersoneel (waarvoor excuses zijn aangeboden) is ook geen reden om de relatie op te zeggen. Rabobank moet de relatie met de cliënt dus voortzetten.

Rechtbank Gelderland, 1 februari 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:494