Reactie wetenschapstoets Plan van aanpak witwassen

Ondergrens voor gezamenlijke transactiemonitoring door banken blijft op € 100

In haar reactie op de ‘wetenschapstoets’ die op verzoek van de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden, heeft de minister van Financiën aangegeven dat in het kader van de gezamenlijke transactiemonitoring door banken transacties tussen particulieren van minder dan € 100 niet onder de monitoring zullen vallen.

De onderzoekers hadden de aanbeveling gedaan deze ondergrens niet te hanteren, vanwege het risico op ‘smurfen’; het opknippen van grotere transacties. De minister geeft aan dat deze ondergrens is gesteld na kritiek van de Raad van State en de Autoriteit Persoonsgegevens. Er is een belangenafweging gemaakt tussen het bestrijden van witwassen de bescherming van privacy.

Verbod op contante betalingen niet uitgebreid

Het wetsvoorstel bevat een verbod voor handelaren op contante betalingen van meer dan € 3.000. De onderzoekers hebben de aanbeveling gedaan om dat uit te breiden naar dienstverleners. Maar dienstverleners (afgezien van de specifieke WWFT-instellingen) vallen in het algemeen niet onder de WWFT. Daarnaast wordt in de Europese Unie momenteel onderhandeld over een generiek verbod op contante betalingen vanaf € 10.000.

Ministerie van Financiën: Reactie aanbevelingen wetenschapstoets wetsvoorstel plan van aanpak witwassen