NOB niet enthousiast over wetsvoorstel WWFT

Belastingadviseurs zien verdere administratieve lastenverzwaring als gevolg van Plan van aanpak witwassen

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft terughoudend gereageerd op het plan een ‘navraagplicht’ te introduceren in de WWFT; de verplichting om na te gaan of eerder fiscale dienstverlening is verricht of geweigerd. De Orde ziet vooral een administratieve lastenverzwaring.

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft haar reactie gepubliceerd op het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen, dat eind oktober bij de Tweede Kamer is ingediend. De NOB vraag op een aantal punten om verduidelijking.

Onduidelijkheid

Zo is het volgens de Orde niet duidelijk of de navraagplicht in het wetsvoorstel alleen geldt voor nieuwe cliënten of ook voor bestaande. Daarnaast vraagt de Orde zich af hoe om te gaan met verzoeken waarbij niet duidelijk is of iemand wel kwalificeert als belastingadviseur op grond van de WWFT.

Register

Het wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid dat instellingen in dezelfde categorie (in dit geval dus belastingadviseurs) een gezamenlijk register opzetten waarin cliëntinformatie kan worden gedeeld. De NOB laat zich hier niet over uit, maar uit de reactie wordt wel duidelijk dat de beroepsorganisatie niet staat te trappelen. De KNB, de beroepsorganisatie voor het notariaat, toonde zich eerder juist wel voorstander van zo’n register.

Heroverweging

De NOB vraagt de rol van de belastingadviseur als poortwachter waar het gaat om de onderlinge gegevensdeling te heroverwegen. De invulling van de rol van poortwachter schiet volgens de Orde haar doel voorbij in het wetsvoorstel. De NOB ziet eerder een lastenverzwaring dan -verlichting door de navraagverplichting door de belastingadviseur.

Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, 5 december 2022: Reactie Wet plan van aanpak witwassen