Nieuw WWFT-toezichtbeleid voor advocatuur

Compliance officers gezocht!

Advocatenkantoren moeten volgens het nieuwe toezichtbeleid vaker een compliancefunctie inrichten.

De lokale dekens van de Nederlandse Orde van Advocaten hebben een nieuwe beleidsregel inzake het WWFT-toezicht gepubliceerd. De dekens zijn op grond van de WWFT toezichthouder.

Compliancefunctie

De dekens de Orde vinden dat een groot kantoor, een kantoor met meer dan 50 advocaten, een compliancefunctie – lees: compliance officer – moet inrichten. Ook als er weinig tot geen WWFT-plichtige zaken worden gedaan. Een middelgroot kantoor, 10 tot 50 advocaten, moet dat volgens de dekens doen wanneer er 10% WWFT-zaken worden gedaan. Dat was 50%. Een opvallende wijziging; veel advocatenkantoren zullen nu, als het aan de toezichthouders ligt, een compliance officer moeten aanstellen. Kleine kantoren, 1 tot 10 advocaten, moeten dit beoordelen aan de hand van de risico’s van de dienstverlening.

Auditfunctie

De dekens vinden een jaarlijkse audit bij een groot kantoor passend. Middelgrote kantoren die een compliancefunctie hebben ingericht, zouden eens in de 3 jaar een audit moeten laten verrichten.

Opleiding

Advocaten dienen jaarlijks een WWFT-cursus te volgen, tenzij zij geen WWFT-zaken doen. Ook voor medewerkers die geen advocaat zijn, kan opleiding relevant zijn.

Model risicobeleid

De dekens hebben ook een nieuw model risicobeleid en een ‘WWFT formulier’ gepubliceerd.

Beleidsregel Toezicht WWFT 2023

NOOT: advocatenkantoren die hun WWFT-onboarding en administratie willen automatiseren gaan naar radarcompliance.io.