Niet verrichten WWFT-cliëntenonderzoek door notaris is een tuchtrechtelijk vergrijp

‘Lichtvaardige en onzorgvuldige ambtsuitoefening’

Het komt anno 2022 nog steeds voor: een notaris en een kandidaat-notaris die de WWFT aan hun laars lappen. De tuchtrechter is duidelijk: indien uit meerdere cliëntendossiers van een notariskantoor niet blijkt dat cliëntenonderzoek heeft plaatsgevonden, ten onrechte verscherpt onderzoek achterwege is gebleven en ten onrechte geen melding is gedaan van ongebruikelijke transacties, is sprake van een tuchtrechtelijk vergrijp. De op te leggen maatregel is afhankelijk van de werkervaring en tuchtrechtelijke historie van de desbetreffende persoon.   

Een notaris en een kandidaat-notaris hadden in een achttal zaken in 2019 notariële bijstand verleend bij aandelenoverdrachten. Uit geen van de dossiers met onvolledige en onjuiste gegevens bleek dat er cliëntenonderzoek en waar nodig verscherpt cliëntenonderzoek had plaatsgevonden. Evenmin was er (tijdig) melding gemaakt van enige ongebruikelijke transactie. Naar aanleiding van diverse meldingen van de Belastingdienst diende het BFT een klacht in bij de Kamer voor het notariaat in het ressort Den Haag.

Klacht BFT: onvoldoende cliëntenonderzoek en geen melding

Het BFT stelde dat de notaris en kandidaat-notaris zich ondanks meerdere omstandigheden en signalen die aanleiding gaven voor verscherpt cliëntenonderzoek zelfs geen normaal cliëntenonderzoek hadden verricht. Daarnaast was in een aantal dossiers ten onrechte niet onverwijld melding gemaakt van een ongebruikelijke transactie. De notaris en kandidaat-notaris erkenden de verwijten van het BFT, maar wezen op het langdurige onderzoek, de positieve KNB-audits, de verbeteringen in de kantoororganisatie en het blanco tuchtrechtelijk verleden van de kandidaat-notaris.

Kamer voor het notariaat: lichtvaardige en onzorgvuldige ambtsuitoefening

De Kamer stelt vast dat door erkenning door de beklaagden vast staat dat zij in de acht dossiers onvoldoende (verscherpt) cliëntenonderzoek hebben gedaan en de aanwezige omstandigheden en signalen hebben genegeerd en aldus ten onrechte geen onverwijlde melding van enige ongebruikelijke transactie hebben gedaan. De kandidaat-notaris wordt gezien zijn blanco trackrecord een berisping opgelegd. Aan de notaris wordt gezien zijn tuchtrechtelijk verleden voor onderhavig gebrek aan regie, zeggenschap en toezicht lichtvaardige en onzorgvuldige ambtsuitoefening verweten. Maatregel: schorsing voor de duur van drie weken.

Kamer voor het notariaat in het ressort Den Haag, 15 juli 2022, 22-01 en 22-02, ECLI:NL:TNORDHA:2022:14 (publicatie 19 augustus 2022)