Nederland werkt actief mee aan Seize & Freeze Taskforce

Belastingdienst verstrekt informatie voor uitvoering van sancties

Nederland werkt actief mee aan plannen om bevroren tegoeden van Russen te gebruiken voor de wederopbouw van Oekraïne. De Belastingdienst heeft geen signalen dat Russen onder sancties zijn uitgekomen doordat niet eerder dan 25 maart 2022 de fiscale geheimhoudingsplicht is opgeheven.

Op 25 maart 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën ontheffing verleend van de geheimhoudingsplicht van artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 voor het verstrekken van gegevens ter uitvoering van de Sanctiewet 1977. Vanaf dat moment kon de belastinginspecteur desgevraagd informatie verstrekken aan de bevoegde autoriteiten voor zover relevant voor de uitvoering van de Sanctiewet 1977.

Geen signalen dat Russen onder sancties zijn uitgekomen

Het Kamerlid Omtzigt vindt dat die ontheffing te laat is verstrekt en heeft gevraagd of daardoor Russen onder sancties zijn uitgekomen. De Staatssecretaris antwoordt dat de Belastingdienst daarover geen signalen heeft ontvangen.

Internationaal trustfonds

Eerder heeft Omtzigt met andere Kamerleden in een motie aangedrongen op een internationaal trustfonds om bevroren tegoeden van – onder meer – Russen te gebruiken voor de wederopbouw van Oekraïne. De Staatssecretaris geeft aan dat daarover in EU-verband wordt gesproken. Nederland neemt actief deel aan de door de Commissie opgezette Seize & Freeze Taskforce, die zich o.a. richt op mogelijke bestemmingen van geconfisqueerde tegoeden.

Ministerie van Financiën, 9 december 2022: Beantwoording vragen Schriftelijk Overleg inzake de wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen