Mollie hoeft bestuurder stichting geen inzage te geven in transactiegegevens

Stelling dat persoonsgegevens een rol hebben gespeeld in WWFT transactiemonitoring onvoldoende onderbouwd

Mollie zegt de dienstverlening aan twee stichtingen op. Daarbij speelt de verbondenheid van de stichtingen met een bestuurder (UBO) een rol. Mollie hoeft volgens de Rechtbank Gelderland op grond van de AVG geen uitgebreide informatie te overleggen over haar transactiemonitoring. De persoonsgegevens waarom zijn gevraagd, zijn overgelegd. Voor het overige betreft het verzoek transactiegegevens van de stichtingen en is onvoldoende onderbouwd dat de persoonsgegevens verder een rol hebben gespeeld.

Een Islamitische uitvaartstichting maakt sinds 2018 gebruik van Mollie als betaaldienstverlener. Mollie heeft bij het aangaan van de relatie een cliëntenonderzoek in het kader van de WWFT verricht. Naar aanleiding van een periodieke controle zegt Mollie in 2021 de relatie op. Mollie geeft als reden de verbondenheid van een van de bestuurders (en dus UBO) van de stichting en ‘signalen waaruit het onaanvaardbare risico volgt dat haar betaalsystemen mogelijk gebruikt worden voor oneigenlijke doeleinden’.

Kort geding

De stichting spant een kort geding aan tegen Mollie met als eis om de dienstverlening voort te zetten, maar de rechter oordeelt dat Mollie op grond van haar WWFT-verplichtingen gehouden was de relatie op te zeggen.

Verzoek inzage persoonsgegevens

Dan verzoekt de bewuste bestuurder Mollie op grond van artikel 15 AVG om inzage van zijn persoonsgegevens. Dat weigert Mollie, omdat de gegevens die Mollie heeft verzameld zijn verkregen van de bestuurder zelf, via de Kamer van Koophandel en voor het overige ‘geen persoonsgegevens die iets zeggen over u als individu’.

Rechterlijke procedure

Dan stapt de bestuurder naar de rechter en eist op grond van artikel 35 Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming dat Mollie alsnog inzage geeft, op straffe van een dwangsom. Mollie blijft bij haar standpunt. Wel overlegt Mollie gegevens van een geweigerde incasso. Een buitenlandse bank had om compliance-redenen gevraagd om nadere informatie over de begunstigde – een andere stichting waar de bestuurder actief was. Daarnaast verstrekt Mollie alsnog wat persoonlijke gegevens die zij van de bestuurder heeft, waaronder het kopie van het identiteitsbewijs.

Niet alleen persoonsgegevens

Het is een uitgebreid verzoek dat onder meer alle persoonsgegevens van de bestuurder omvat, de verwerkingsdoeleinden, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming en profilering en onderliggende logica. De Rechtbank Gelderland gaat op alle onderdelen in.

Mollie heeft genoeg gedaan

De rechtbank is van mening dat Mollie inmiddels voldoende gegevens heeft verstrekt. Het verzoek omvat gegevens van transacties van de stichtingen waar de bestuurder actief was, en niet van hemzelf. Voor het overige oordeelt de rechtbank dat het verzoek onvoldoende is onderbouwd.

Onvoldoende aanwijzing voor profilering

Mollie ontkent dat sprake is van geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Volgens de rechtbank had de bestuurder daar concrete aanwijzingen voor moeten geven.

De Rechtbank Gelderland wijst het verzoek op alle onderdelen af.

Rechtbank Gelderland, 1 november 2022 (publicatie 8 november 2022), ECLI:NL:RBGEL:2022:6145