Minister van Financiën: ‘Banken doen met autobranche wat ik van ze verwacht’

Wetsvoorstel voor verbod op contante betalingen van meer dan 3.000 euro in de maak

De minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer van 8 september 2021 gereageerd op het FD-artikel ‘Rabobank sluit kleine autodealers uit vanwege risico’s op witwassen’ van 1 juli 2021. In dat artikel wordt beschreven dat de Rabobank heeft aangekondigd geen nieuwe betaalrekeningen meer te openen voor autobedrijven met minder dan 50 miljoen euro aan omzet per jaar.

Rabobank licht in het artikel toe dat op basis van onderzoek blijkt dat de tweedehands autosector gevoelig is voor criminele activiteiten, in het bijzonder witwassen. De Rabobank wil om deze reden voorwaarden stellen aan de nieuwe instroom van klanten uit deze sector. Daarnaast geeft de Rabobank aan dat nieuwe rekeninghouders, ongeacht hun achtergrond, maximaal 5000 euro aan contanten per negentig dagen kunnen afstorten.

Zorgvuldigheid vereist bij bestrijding witwasrisico’s

De minister toont begrip voor de maatregelen: ‘In het licht van de toegenomen aandacht voor de bestrijding van witwassen is het begrijpelijk dat banken bestaande en nieuwe klanten kritisch tegen het licht houden, zeker bij klanten actief in een branche waarvan risico’s bekend zijn. Dat is ook wat ik van de banken verwacht.’ Anderzijds vindt hij wel dat het proces zorgvuldig moet gebeuren en met oog voor de klant. Banken hebben een zorgplicht en toegang tot betalingsverkeer moet gewaarborgd blijven: ‘Het is van belang dat de bank per klant een individuele risicobeoordeling maakt. Een verhoogd risico betekent niet dat een groep klanten categoraal geweigerd moet worden.’

Verbod contante betalingen van meer dan 3.000 euro

De minister ziet witwasrisico’s bij ‘zeer omvangrijke’ contante betalingen en bereidt daarom een wetsvoorstel voor dat contante betalingen van 3.000 euro of meer verbiedt.

Verduidelijking Leidraad: cliënten niet categoraal weigeren

Daarnaast is hij voornemens om op korte termijn de Leidraad ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme zo aan te passen dat duidelijk wordt dat het feit dat bepaalde typen cliënten of producten een inherent verhoogd risico met zich meebrengen geen reden kan zijn om dit type cliënten categoraal te weigeren.

Ministerie van Financiën: Kamerbrief Reactie op berichtgeving dat Rabobank kleine autodealers uitsluit vanwege risico’s op witwassen, 8 september 2021