Kerckebosch organiseert 14e Jaarcongres Witwassen

[Advertorial] Kerckebosch organiseert op 24 november het jaarcongres Witwassen. Sprekers uit de meldketen, het OM, (forensische) opsporing, overheid, wetenschap en journalistiek, behandelen tijdens dit congres actuele thema’s. Het congres is bestemd voor iedereen die actief is in de keten van witwasbestrijding.

De aanpak van witwassen staat bij dit kabinet hoog op de prioriteitenlijst. Uit diverse (inter)nationale onderzoeken blijkt dat de basis goed op orde is in de aanpak van witwassen, maar tegelijkertijd op een aantal terreinen verbetering noodzakelijk is. Het kabinet gaat daarmee aan de slag, samen met publieke en private partijen. Zie: ‘Wet plan van aanpak witwassen’ binnenkort naar Tweede Kamer

Verschillende onderzoeken

Op het 14e Jaarcongres op 24 november in Amsterdam bespreekt mr. drs. Zosha Zuidema, senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de uitkomsten van verschillende recent afgeronde onderzoeken. Daarnaast is er aandacht voor jurisprudentie, nieuwe methodieken voor versterking van de intelligencepositie, het gebruik van AI en samenloop tussen witwaswetgeving en sanctiewetgeving. Dagvoorzitter is prof. dr. mr. Marcel Pheijffer RA. Locatie is het Van der Valk Hotel Amsterdam Zuidas.

Kerckebosch – 14e Jaarcongres Witwassen, 24 november 2022