Kan CDD/KYC worden uitbesteed?

Cliëntenonderzoek WWFT kan worden uitbesteed, monitoring niet

Een deel van de verplichtingen op grond van de WWFT in het kader van de zakelijke relatie kan de WWFT-instelling uitbesteden. Het gaat dan met name om het ‘onboarden’ van cliënten.

De wet (artikel 10 WWFT) staat toe dat cliëntenonderzoek wordt uitbesteed. Daarbij wordt verwezen naar een aantal specifieke verplichtingen in het kader van CDD/KYC van artikel 3 lid 2 WWFT, waaronder:

  • Identificatie en verificatie van de cliënt en de UBO
  • Inzicht in de eigendom en zeggenschap van de cliënt
  • Vaststellen van doel en aard van de zakelijke relatie

‘Derde’

De instelling kan de CDD/KYC analyse uitbesteden aan een ‘derde’. Die derde hoeft zelf geen WWFT-instelling te zijn. Er moet gewerkt worden in het kader van een ‘uitbestedings- of agentuurovereenkomst’. Indien de uitbesteding een structureel karakter heeft, dient de overeenkomst schriftelijk vastgelegd te worden. Het ligt voor de hand dat een toezichthouder in voorkomende gevallen inzage vraagt. Van belang is ook de pricacy van cliënten te waarborgen in de verhouding met de derde.

Monitoring niet uitbesteden

Ook het mogelijk maken dat een voortdurende controle op de zakelijke relatie kan worden uitgevoerd en het vaststellen van het risicoprofiel van de cliënt kan de instelling uitbesteden. Daarmee is niet gezegd dat de monitoring zelf kan worden uitbesteed aan een derde. Dat, alsmede het vaststellen van het risicoprofiel van de cliënt, blijft een taak van de instelling zelf. Ook het melden van eventuele ongebruikelijke transacties kan niet worden uitbesteed.

WWFT-instelling blijft verantwoordelijk

Het is een open deur, maar de wet bepaalt het nog eens expliciet: ook wanneer cliëntenonderzoek is uitbesteed, blijft de instelling zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wet.