Internetconsultatie Algemene leidraad WWFT

Algemene leidraad WWFT wordt aangepast aan vierde anti-witwasrichtlijn

Naar aanleiding van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn wordt de Leidraad WWFT aangepast. Het concept hiervan ligt ter consultatie. Reactie is mogelijk tot 5 juli 2021.

De gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn is op 21 mei 2020 geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Dit door de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn. Daarnaast heeft een deel van de implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn plaatsgevonden via de Wet verwijzingsportaal bankgegevens en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Waar relevant voor deze algemene leidraad, zijn bepalingen uit voorgaande wetten verwerkt in deze geactualiseerde versie van de algemene leidraad WWFT.

Reacties

Op het ontwerp van de gewijzigde leidraad is reactie mogelijk tot 5 juli 2021.

Leidraad is niet bindend

De leidraad is geen juridisch bindend document en komt niet in plaats van wet- en regelgeving. Het doel van deze leidraad is om de onder toezicht staande E-instellingen behulpzaam te zijn bij de toepassing van de wettelijke verplichtingen. De leidraad heeft betrekking op de algemene aspecten van de WWFT die voor alle WWFT-instellingen gelden. De leidraad moet dan ook gelezen worden in samenhang met de specifieke leidraden die door de verschillende betrokken toezichthouders zijn gepubliceerd.

Internetconsultatie: https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingalgemeneleidraadwwft