Indicatoren voor witwassen via cryptocurrency

Europol Platform voor Experts deelt red flags

Onlangs deelde de Europol Financial Intelligence Public Private Partnership op het Europol Platform voor Experts (EPE) een document met red flags op het vlak van virtuele valuta die kunnen duiden op witwassen. Het Anti Money Laundering Centre (AMLC) deelt deze lijst op zijn website.

Virtuele valuta worden geregeld in verband gebracht met witwassen. Poortwachters dienen alert te zijn op de risico’s. Maar welk gedrag biedt aanwijzingen voor witwassen met virtuele valuta?

Europese samenwerking voor bestrijding witwassen

Het in 2017 opgerichte Europol Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP) is het eerste internationale mechanisme voor het delen van informatie op het gebied van de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en economische criminaliteit. Dit samenwerkingsverband brengt onder andere financiële instellingen met een voetafdruk binnen en buiten de grenzen van de Europese Unie samen. In deze overlegvorm wisselen vertegenwoordigers van Financiële Instellingen, Financial Intelligence Units en onderzoeksinstanties onderling informatie uit betreffende waargenomen witwasfenomenen. Daarmee ondersteunen zij binnenlandse publiek private samenwerkingsverbanden, bouwen een gemeenschappelijk inlichtingenbeeld op en begrijpen criminaliteitsdreigingen en -risico’s beter.

Indicatoren van potentiële witwasactiviteiten

Een aantal van de op de lijst voorkomende indicatoren:

  • Inconsistente verklaringen over de bron van fondsen die zijn gebruikt voor transacties en de aankoop van crypto-activa;
  • Een cliënt wordt aangetroffen op open source forums of andere sites die hem/haar direct of indirect in verband brengen met darknet markten;
  • Het verzenden en ontvangen van grote bedragen naar/van cryptocurrency platform. Wat kan worden verstaan onder ‘grote bedragen’ is uiteraard afhankelijk van de instelling en het klantprofiel;
  • Ongebruikelijke betalingen door derden gevolgd door verplaatsing van fondsen naar rekeningen die vervolgens snel worden overgemaakt naar cryptocurrency-wisselbedrijven;
  • Betaling in cryptocurrency aan websites waarvan bekend is dat ze in verband worden gebracht met illegale activiteiten;
  • Opbrengsten van de verkoop van cryptocurrency worden onmiddellijk in contanten opgenomen.

De lijst met red flags is niet uitputtend, aldus het AMLC.

Anti Money Laundering Centre: Indicatoren voor het witwassen van geld via cryptocurrency, 24 januari 2022