Hoekstra: Geen ruzie over toezicht op cryptosector

Goed vestigingsklimaat voor FinTech-bedrijven

De minister van Financiën Hoekstra heeft antwoord gegeven op vragen van Tweede Kamerlid Alkaya (SP) over het toezicht op de cryptosector. Aanleiding voor de vragen was een artikel in het Financieele Dagblad van 30 september over een vermeende ruzie tussen het ministerie van Financiën en DNB over de kosten van het toezicht. DNB zou volgens Financiën geen idee hebben van de omzet en omvang van de sector.

Hoekstra ontkent dat sprake is van een ruzie. Het inschatten van kosten voor toezicht voor bepaalde sectoren is nu eenmaal complex. Zeker bij nieuwe sectoren die onder het toezicht vallen, zijn de kosten onvoorspelbaar, omdat ook sprake is van eenmalige voorbereidingskosten. Om onverwachte en ongewenste effecten te voorkomen heeft hij in het wetsvoorstel Wijzigingswet Financiële Markten 2022 maatregelen opgenomen om eenmalige kosten in dergelijke situaties via een reserve te laten dekken.

Vestigingsklimaat FinTech-bedrijven goed

In de beantwoording van de vragen komt ook het vestigingsklimaat voor FinTech-bedrijven aan de orde. Dat is volgens de minister in Nederland goed; Nederland bevindt zich daar in de top. Kosten van toezicht verschillen per land, maar het vestigingsklimaat hangt van meer factoren af.

Ministerie van Financiën: Beantwoording Kamervragen van het lid Alkaya (SP) over het toezicht op de cryptosector, 2 november 2021