Geen berisping voor notaris die WWFT-verplichtingen niet nakwam

Notaris die inmiddels ‘up to standards’ is, komt eraf met een waarschuwing

Een notaris die in 2016 bij het passeren van een aantal akten ten onrechte geen verscherpt cliëntenonderzoek verrichte en geen melding van een ongebruikelijke transactie deed, krijgt terecht een klacht van BFT. Toch oordeelt de Kamer voor het Notariaat op 20 september 2021 dat hij slechts een waarschuwing krijgt, omdat hij inmiddels maatregelen heeft genomen om aan de WWFT te voldoen.

Bureau Financieel Toezicht (BFT) dient een klacht in tegen een notaris bij de Kamer voor het Notariaat. Onder meer verwijt BFT de notaris dat hij in zijn kantoor samenwerkt met een uit het ambt ontzette oud-notaris, die hij in dienst heeft en van wie hij eerder het protocol heeft overgenomen. Die klacht wordt gegrond verklaard.

Aandelenoverdracht met ongebruikelijke aspecten

Daarnaast verwijt BFT dat de notaris zijn verplichtingen op grond van de WWFT niet is nagekomen. Het gaat daarbij om een aantal aandelenoverdrachten. Daarvoor zijn geen schriftelijke koopovereenkomsten aanwezig. Er zijn ook geen jaarrekeningen overgelegd. Er is sprake van een negatief vermogen en er blijkt niet van goodwill. Desondanks worden enkele duizenden euro’s betaald voor de aandelen. Eerder waren van een van de vennootschappen de aandelen al overgedragen voor 1 euro.

Geen verscherpt cliëntenonderzoek, geen melding

Volgens BFT heeft de notaris geen informatie ingewonnen over het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie en heeft hij, ondanks de concrete signalen dat de aandelentransactie een hoger risico op witwassen vormde. In de gegeven omstandigheden had hij verscherpt onderzoek moeten doen. Daarnaast had hij een voorgenomen ongebruikelijke transactie moeten melden aan de FIU. In de periode waarin de aktes werden gepasseerd (2015 en 2016) waren er duidelijke instructies van de KNB hoe te handelen bij aandelenoverdrachten in het kader van de WWFT. De klacht van BFT inzake de schending van de WWFT wordt dus gegrond verklaard.

Geen berisping, wel waarschuwing

De notaris vraagt de Kamer voor het notariaat de akten uit 2015 en 2016 ‘in de tijd te plaatsen’. Destijds was het volgens hem niet gebruikelijk bij dergelijke transacties ‘in vergaande mate het doopceel te lichten’ van een vennootschap. Daar gaat de Kamer niet in mee. Wel wordt meegewogen dat de notaris naar aanleiding van het BFT-rapport samen met zijn medewerkers een groot aantal verbeterslagen heeft gemaakt in het kantoorbeleid. In de audit van november 2019 werd zijn kantoor “up to standards” bevonden. Hoewel de optelsom van gegrond geachte klachten tot een berisping zou leiden, wordt aan hem de maatregel van een waarschuwing opgelegd.

Kamer voor het notariaat ‘s-Hertogenbosch 20 september 2021, ECLI:NL:TNORSHE:2021:23