Forse stijging aantal UBO-inschrijvingen

Minister Kaag (Financiën): 40-45% van de entiteiten heeft UBO-informatie opgegeven

Minister Kaag van Financiën heeft antwoord gegeven op vragen van het Tweede Kamerlid Heinen (VVD) naar aanleiding van de mededeling dat er geen uitstel komt voor UBO-registratie. Onder meer naar aanleiding van de conclusie van de advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van de EU was door verschillende organisaties waaronder MKB Nederland en VNO-NCW om uitstel verzocht. Uit de antwoorden blijkt onder meer dat inmiddels 40 tot 45% van alle entiteiten hun UBO-informatie hebben opgegeven.

De minister wijst erop dat het UBO-register reeds op 27 september 2020 in werking is getreden, en dat de wet heeft voorzien in een ruime periode van 18 maanden om aan de registratieplicht te voldoen.

Aantal opgaven groeit sterk

Op de vraag of het klopt het dat een week voor de deadline pas ruim een kwart van de UBO’s volgens is ingeschreven in het UBO-register antwoordt de Minister

‘Het aantal opgaven groeit de laatste weken sterk. Per datum 24 maart heeft circa 36,75% van de juridische entiteiten de UBO’s geregistreerd. Van de juridische entiteiten die bestonden voor de start van het register heeft circa 27% opgave gedaan. Momenteel ligt er daarnaast een forse werkvoorraad van circa 250.000 opgaven. Dit zijn inschrijvingen die al wel zijn gedaan maar nog moeten worden verwerkt door de Kamer van Koophandel. Er was rekening gehouden met een piek in opgaven, maar deze is hoger dan verwacht. Met deze werkvoorraad erbij is de verwachting dat circa 40% tot 45% van alle entiteiten die opgave moeten doen, uiterlijk 27 maart a.s. hun UBO-informatie hebben opgegeven.’

‘Geen grootschalige problemen’

De Minister geeft aan niet bekend te zijn met grootschalige problemen bij inschrijving in het register. Verder zegt de Minister toe dat indien de juridische entiteit tijdig de UBO-gegevens heeft opgegeven, geen handhaving zal plaatsvinden vanwege het niet voldoen aan de registratieplicht. Dit geldt ook als de verwerking door de Kamer van Koophandel nog niet is afgerond en de gegevens nog niet zichtbaar zijn in het register.

Nederlands UBO-register in lijn met conclusie A-G HvJ EU

Zoals de Minister eerder aangaf in haar brief van 21 maart jl. is zij van mening dat de conclusie van de Advocaat-Generaal van het Hof van Justitie in belangrijke mate in lijn is met de Nederlandse implementatie van het UBO-register.

Ministerie van Financiën, Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Heinen over het UBO-register, 25 maart 2022