FD: Kabinet overweegt algeheel verbod op trustkantoren

Twijfels over toegevoegde waarde trustsector

Volgens Het Financieele Dagblad van 23 augustus overweegt het demissionaire kabinet een volledig verbod op trustkantoren. De krant haalt een Kamerbrief aan van demissionair minister van Financiën Hoekstra van 8 juli 2021.

De Kamerbrief van Hoekstra betreft het onderzoek dat het SEO gedaan heeft naar illegale trustdienstverlening in Nederland. Uit het Toezichtbeeld DNB Trustkantoren 2019 bleek al dat lang niet alle trustkantoren zich aan de wet houden. Het onderzoek van SEO laat nu zien dat mogelijk 15% van de markt (gerekend in doelvennootschappen) op een illegale wijze wordt bediend.

Aanscherping trustwetgeving

Hoekstra kondigde al eerder aan wetgeving aan om te verbieden dat cliënten van trustkantoren gebruik kunnen maken van doorstroomvennootschappen en om trustdienstverlening te verbieden waarbij landen betrokken zijn die staan op de hoogrisicolijst van de
Europese Commissie en de lijst van de Europese Commissie van non-coöperatieve niet EU-landen op belastinggebied. De resultaten van het SEO-onderzoek zijn nu aanleiding om aanvullende wetgeving voor te bereiden om ontduiking van de vergunningsplicht tegen te gaan en om het toezicht te versterken.

Algeheel verbod op trustdiensten?

Hoekstra noemt een aantal aandachtspunten en knelpunten in het toezicht op trustkantoren. De (recente) ontwikkelingen roepen bij de demissionair minister ‘de vraag op of bij trustdienstverlening de integriteit wel voldoende te waarborgen is’. Met andere woorden; ook een algeheel verbod op trustdiensten is denkbaar. Hij gaat dit in breder verband laten onderzoeken en zal daarbij ook de economische voor- en nadelen van het verbieden van deze dienstverlening betrekken.

Het Financieele Dagblad, 23 augustus 2021