FATF werkt aan aanscherping UBO-regels

Voorstellen in consultatie tot 6 december 2022

De Financial Action Task Force (FATF) gaat haar aanbeveling inzake UBO-informatievoorziening herzien. Voorstellen daartoe zijn onlangs in consultatie gegeven. De reactietermijn sluit op 6 december 2022.

De 24e FATF-aanbeveling houdt in dat landen maatregelen moet nemen om misbruik van rechtspersonen voor witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen. De landen moeten ervoor zorgen dat de bevoegde autoriteiten tijdig informatie verstrekken over de uiteindelijk belanghebbenden van rechtspersonen.

UBO’s

Tijdens de plenaire vergadering van maart 2022 heeft de FATF amendementen op Aanbeveling 24 aangenomen en overeengekomen om onmiddellijk te beginnen met de werkzaamheden om de richtsnoeren over uiteindelijk begunstigden bij te werken, teneinde de implementatie van de nieuwe vereisten te helpen ondersteunen.

Trusts

Ook Aanbeveling 25, de FATF-standaard over uiteindelijk begunstigden van trusts en andere juridische constructies, wordt herzien.

Consultatie

De FATF wil verschillende meningen horen, onder meer van bedrijven en andere rechtspersonen, bedrijven uit de financiële en niet-financiële sector en non-profitorganisaties. Beide openbare raadplegingen sluiten op 6 december.

De FATF verwacht de richtsnoeren en de wijzigingen in Aanbeveling 25 in februari 2023 af te ronden.

FATF: Consultatie herziening aanbeveling 24

FATF: Consultatie herziening aanbeveling 25