FATF positief over Nederlandse aanpak witwassen

Verbeterpunten in niet-financiële sector en beter UBO-onderzoek nodig

De Financial Action Task Force (FATF) heeft onlangs een rapport uitgebracht met een uitvoerige evaluatie van het Nederlandse beleid tegen witwassen en terrorismefinanciering. Algemene indruk: Nederland scoort goed, maar er zijn verbeterpunten; met name in de zakelijke dienstverlening.

Vooruitgang

Volgens de FATF heeft Nederland de afgelopen jaren grote vooruitgang geboekt in zijn aanpak van witwassen en financiering van terrorisme. Het rapport betitelt de Nederlandse aanpak van witwassen als een robuust systeem en beschouwt de binnenlandse samenwerking en coördinatie op zowel beleids- als operationeel niveau als kernkwaliteiten. In de samenwerking met private partijen en de non-profit sector loopt Nederland voorop. Ook de internationale samenwerking en het intensieve en innovatieve gebruik van data en financiële inlichtingen in strafrechtelijke onderzoeken zijn positieve punten.

Verbeterpunten

Tegelijkertijd constateert de FATF dat Nederland zich nog meer moet inzetten om te voorkomen dat rechtspersonen worden misbruikt voor criminele doeleinden. Zeker bij complexe internationale structuren moeten WWFT-instellingen meer stappen zetten om vast te stellen wie de UBO’s zijn.

Betere naleving

Ook de regulering van nieuwe platformen zoals cryptodienstverleners vraagt om aanscherping. Voor de aanpak van illegale dienstverlening op het terrein van trustdiensten en ondergronds bankieren zijn meer middelen nodig. Andere verbeteringen die de FATF voorstelt betreffen de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door niet-financiële beroepsgroepen als notarissen, advocaten en handelaren en het toezicht daarop. Ook beveelt de FATF aan dat deze groepen worden verplicht om het bevriezen van tegoeden wegens internationale sancties te rapporteren. Het kabinet geeft de Tweede Kamer in het najaar een reactie op de bevindingen en aanbevelingen van de FATF.

Volledig rapport en executive summary

Nederlandse vertaling van de samenvatting