Europese WWFT-toezichthouder komt niet in Nederland

Kamerbrief update kandidatuur Nederland voor AMLA

Minister Kaag van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het besluit om af te zien van een Nederlands bod voor de vestiging van de nieuw op te richten Europese Anti-Money Laundering Authority (AMLA) in Nederland.

Er komt een Europese toezichthouder op anti-witwaswetgeving en terrorismefinanciering. De AMLA (Authority for Anti-Money Laundering and Countering of Financing of Terrorism) gaat direct en indirect toezicht houden. Het kabinet heeft in een eerder stadium aangegeven de kandidatuur voor de vestiging van AMLA in Nederland te overwegen.

Geen prioriteit

Het kabinet heeft geconstateerd dat, ook gelet op de te verwachten stevige concurrentie, een intensieve lobbycampagne met volledige inzet nodig zou zijn om de andere lidstaten te kunnen overtuigen. In de prioritering van werkzaamheden voor de grote internationale dossiers die nu spelen heeft de acquisitie van AMLA volgens Kaag niet voldoende prioriteit om een dergelijke inzet waar te maken. Hoewel vestiging van AMLA in Nederland zou passen binnen het gastlandbeleid (werving en behoud van internationale organisaties) heeft het kabinet besloten om af te zien van een Nederlands bod voor de vestiging van AMLA in Nederland.

Ministerie van Financiën, 18 november 2022: Kamerbrief update kandidatuur Nederland voor AMLA

Lees ook: De Europese AML-toezichthouder komt eraan