EU Anti-witwasverordening op komst

Europese Raad eens over ‘AML Rulebook’

De Europese Raad (Raad van de EU) heeft op 7 december 2022 haar standpunt bepaald over een EU Anti-witwasverordening en een nieuwe richtlijn (AMLD6). Samen met het voorstel voor een herschikking van de verordening over geldovermakingen, waarover al overeenstemming is bereikt met het Europees Parlement, zullen deze het nieuwe ‘EU AML Rulebook’ vormen.

De EU Anti-witwasverordening moet zorgen voor meer uniformiteit in de antiwitwasregelgeving in de EU-landen. Nederland heeft zich al eerder positief uitgelaten over dit voorstel.

Crypto aanbieders

De nieuwe EU-regels voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/CFT) zullen worden uitgebreid tot de gehele cryptosector. Aanbieders van crypto-activadiensten (CASP’s) worden verplicht worden verplicht cliëntonderzoek te doen bij  transacties van € 1000 of meer.

Maximum voor contante betalingen van € 10.000

De Raad wil een Voor contante betalingen zal in de EU een maximum van € 10.000. De lidstaten hebben de flexibiliteit om desgewenst een lagere maximumgrens op te leggen.

FATF-lijst risicolanden leidinggevend

Derde landen die op de lijst van risicolanden staan van de Financial Action Task Force (FATF) zullen ook op de lijst van de EU komen te staan. Er komen twee EU-lijsten; een ‘zwarte lijst’ en een ‘grijze lijst’, die de FATF-lijsten weerspiegelen. De Commissie hoeft het proces van de FATF niet opnieuw uit te voeren. Dit is om ervoor te zorgen dat FATF-lijsten tijdig worden bijgewerkt en om verspilling van middelen te voorkomen.

UBO-regels

In zijn standpunt heeft de Raad besloten om de regels inzake economisch eigendom transparanter te maken en meer te harmoniseren. De Raad verduidelijkt dat de uiteindelijk begunstigden zijn gebaseerd op twee componenten – eigendom en zeggenschap – die moeten worden geanalyseerd om te beoordelen hoe zeggenschap wordt uitgeoefend over een rechtspersoon. Ook regels betreffende meerlagige eigendoms- en zeggenschapsstructuren worden verduidelijkt. De Raad zet ook verder uiteen hoe de identiteit van uiteindelijk begunstigden kan worden geïdentificeerd en geverifieerd voor alle soorten entiteiten; ook niet-EU-entiteiten. De bepalingen inzake gegevensbescherming en het bewaren van gegevens worden ook verduidelijkt.

Gerechtvaardigd belang UBO-register

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat elke natuurlijke of rechtspersoon die een rechtmatig belang kan aantonen, toegang heeft tot informatie in de registers van uiteindelijk begunstigden, waaronder journalisten en maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de voorkoming en bestrijding van het witwassen van geld en financiering van terrorisme.

Raad van de EU Persmededeling 7 december 2022: Anti-money laundering: Council agrees its position on a strengthened rulebook

Lees ook: Nederland voorstander van EU Anti-witwasverordening