Een nieuwe WWFT-meldergroep: online gokbedrijven

Illegale goksector blijft aantrekkelijk voor witwassen

Per 1 oktober is het online gokken in Nederland gelegaliseerd via de Wet kansspelen op afstand. Tien bedrijven hebben een vergunning bemachtigd om online gokken aan te bieden. Een aantal van die bedrijven is direct met adverteren begonnen en daarmee is de legalisering van online gokken niet ongemerkt voorbij gegaan.

Doordat de online gokbedrijven in Nederland mogen opereren is in feite een nieuwe meldergroep ontstaan. De Kansspelautoriteit is de toezichthouder voor de kansspelsector en dus ook voor de online gokbedrijven. 

Leidraad WWFT in de kansspelsector

De Kansspelautoriteit heeft een leidraad WWFT in de kansspelsector gepubliceerd waarin uitvoerig wordt ingegaan op risicomanagement, het clientenonderzoek en melding ongebruikelijke transacties. Wat dat laatste betreft worden subjectieve en objectieve indicatoren genoemd. Een objectieve indicator voor een ongebruikelijke transactie is een girale overboeking van 15.000 euro of meer.

Online gokken als witwasmethodiek

Het AMLC (Anti Money Laundering Centre) heeft een update van haar notitie Online gokken als witwasmethodiek op haar website geplaatst. Daarin wordt onder meer het ‘Drie fasenmodel’ uiteengezet, dat neerkomt op:

  • Plaatsingsfase: het (zwarte) geld in het bancaire systeem brengen
  • Versluieringsfase: het schuiven met geld om de herkomst te verhullen
  • Rechtvaardigsfase: een schijnbaar legale herkomst aan het geld toekennen

Volgens het AMLC zijn de illegale gokbedrijven voor witwassers interessanter dan legale en daarom is het belangrijk dat de Kansspelautoriteit toezicht en handhaving intensiveert.

AMLC: Online gokken als witwasmethodiek, oktober 2021