Consultatie Good practice Wwft BES

Leidraad voor naleving WWFT op de BES-eilanden

DNB start een consultatieperiode van 6 weken voor deze nieuwe Good practice die een leidraad vormt voor de naleving van de Wet ter voorkoming witwassen en financiering van terrorisme voor Bonaire Sint Eustatius en Saba.

De Good practice is van toepassing op de financiële instellingen die onder de reikwijdte van de Wwft BES vallen en onder toezicht staan van DNB. In de Good practice worden naast uitleg over de verplichtingen bij onder andere transactiemonitoring en cliëntacceptatie, -monitoring en -review, ook voorbeelden gegeven over de wijze waarop instellingen op de BES hun bedrijfsvoering kunnen inrichten.

Reacties

De consultatieperiode loopt tot 30 november 2021. Reacties kunnen worden verstuurd naar consultatie@dnb.nl.

DNB: Consultatie Good Practices WWFT BES