College van Toezicht advocatuur onderzoekt toezicht Haags arrondissement

‘Bredere lessen trekken voor toezicht advocatuur’

Naar aanleiding van de fraude die heeft plaatsgevonden bij advocaten- en notariskantoor Pels Rijcken en het onderzoek daarnaar door de Haagse Deken, gaat het College van toezicht advocatuur de resultaten van het onderzoek grondig bestuderen. ‘De casus roept vragen op over de governance en controlemechanismen binnen het kantoor en het toezicht uit hoofde van onder meer de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) dat in belangrijke mate op die interne mechanismen behoort te kunnen steunen’, aldus het College op zijn eigen website.

Adviescommissie

Het College gaat naar aanleiding van ‘ernstige incident’, dat overigens speelde in het notariaat van het kantoor, een evaluatie maken hoe het toezicht op de advocatuur in het arrondissement heeft gefunctioneerd en of er, los van de casus als zodanig, ‘bredere lessen’ zijn te trekken voor dat toezicht. Daarbij wordt expliciet ook gekeken naar het WWFT-toezicht. De deken is volgens artikel 24 lid 2 WWFT de toezichthouder voor de advocatuur waar het gaat om naleving van de WWFT. Het College laat zich bij het onderzoek adviseren door mr. H.J.Th. Biemond, mr. drs. G.J. Everts RA en prof. dr. mr. M. Pheijffer RA.

Versterking toezicht advocatuur

Er loopt al een onderzoek naar de versterking van het toezicht op de advocatuur, waarin het College op 10 mei 2021 een eerste voortgangsrapportage heeft gepubliceerd. In die voortgangsrapportage worden onder meer voorstellen gedaan om voor wettelijke borging van de onafhankelijke positie van de deken als toezichthouder, maar niet specifiek in het kader van de WWFT.