Britse denktank zeer kritisch over anti-witwaswetgeving

Chatham House: Het Verenigd Koninkrijk heeft een probleem met kleptocraten

De Britse denktank Chatham House heeft een interessant rapport gepubliceerd over de Britse anti-witwaswetgeving en de handhaving daarvan. Volgens de onderzoekers, wetenschappers van verschillende universiteiten waaronder Oxford en Cambridge, waarschuwen voor met name Russische en andere post-Sovjet ‘kleptocratische rijkdom’ die het Verenigd Koninkrijk in komt. Zij roepen de Britse regering op om het roer om te gooien.

De ineenstorting van de USSR en de opkomst van post-Sovjetkleptocratieën in de jaren negentig vond plaats in dezelfde periode als de groei van Londen als centrum voor financiële en professionele dienstverlening. De post-Sovjetstaten en hun elites zijn dankbare klanten geworden van de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde financiële instellingen en andere dienstverleners.

Witwaswetgeving faalt

Net als in de EU heeft het Verenigd Koninkrijk een risico-georiënteerde benadering van de bestrijding van witwassen. Maar de implementatie en handhaven falen volgens de denktank. Dat maakt dat professionele ‘facilitators’ mazen kunnen vinden en open houden. In de praktijk is er weinig gedaan om te voorkomen dat kleptocratische rijkdom en politieke agenda’s het Verenigd Koninkrijk binnenkomen.

Vijandige omgeving creëren

Het onderzoek beschrijft hoe slecht het Verenigd Koninkrijk is toegerust om het risico van corruptie door internationale kleptocraten te beoordelen. Dat heeft de integriteit van belangrijke instellingen ondermijnd en de rechtsstaat verzwakt. Daarom roepen de onderzoekers de Britse regering op om een ​​nieuwe benadering van dit probleem te hanteren, gericht op het creëren van een ‘vijandige omgeving’ voor de kleptocraten van de wereld.

Chatham House: The UK’s kleptocracy problem, december 2021