Boete en taakstraf voor niet voldoen aan WWFT-verplichtingen

Geen verplicht cliëntonderzoek verricht bij contante betalingen

De rechtbank Amsterdam heeft een meubelhandelaar veroordeeld tot een geldboete en een taakstraf wegens het niet voldoen aan WWFT-verplichtingen. Handelaren hebben volgens de WWFT de verplichting om cliëntonderzoek te doen en de gegevens daaruit vast te leggen, bij transacties in contanten van € 10.000 of meer.

De FIOD heeft een onderzoek ingesteld naar de klantenkring en administratie van de meubelzaak waar verdachte directeur is. Dit naar aanleiding van publicaties waarin volgens de FIOD een beeld wordt geschetst van een meubelzaak waar klanten met een criminele achtergrond komen en waar transacties van € 20.000 tot ruim € 30.000 euro contant worden afgerekend. Hierbij wordt een artikel in De Correspondent van 24 juni 2016 aangehaald. Daarin verklaart verdachte:

‘Een heel goeie klant, hij kocht vorige week nog voor achttienduizend euro, vertelde dat hij een verkeerscontrole had terwijl er vierenhalve kilo wiet in zijn achterbak lag. Hij zat met een andere vriend in een auto die uitstapte en ging rennen, nou toen is ie weggereden en hebben ze twaalf keer op hem geschoten. Toch kocht hij de volgende dag alweer een nieuw tafeltje.’

Bij het onderzoek naar de administratie vindt de FIOD een aantal transacties waarbij contante betalingen zijn verrichten in de orde van tienduizenden euro’s.

Handelaren in de WWFT

Handelaren in goederen moeten bij contante betalingen van 10.000 euro of meer op grond van artikel 1a lid 4 onderdeel i WWFT cliëntonderzoek verrichten en eventueel melding van ongebruikelijke transacties doen. Ten tijde van de gepleegde feiten gold een grens van 15.000 euro. Overtreding van dat artikel is strafbaar op grond van artikel 1 onder 2 WED juncto artikel 2 lid 1 WED. Is sprake van opzet, dan betreft het een misdrijf, anders een overtreding.

Geen cliëntonderzoek, geen WWFT-administratie

De verdenking is dat er geen cliëntonderzoeken zijn verricht en de gegevens uit de cliëntonderzoeken niet zijn vastgelegd.

Feiten en opzet bewezen

De rechtbank acht bewezen dat de verdachte als directeur leiding heeft gegeven aan het opzettelijk niet voldoen aan de voorschriften van de WWFT. De verdachte wordt daarvoor veroordeeld tot een boete van 7.500 euro en een taakstraf van 120 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk.

Vrijspraak voor schending bewaarplicht

De rechtbank oordeelt dat verdachte wordt ontslagen van rechtsvervolging wegens het niet vastleggen van de gegevens uit cliëntonderzoeken. Aangezien er geen cliëntonderzoeken zijn verricht, konden ook geen gegevens worden vastgelegd.

Rechtbank Amsterdam, 16 maart 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:1459