Bij Pels Rijcken was de compliance- en auditfunctie Wwft-conform

Juiste naleving WWFT is geen garantie dat er niets mis kan gaan

Een Wwft-instelling dient volgens de WWFT zorg te dragen voor een onafhankelijke en effectieve compliance functie, die toeziet op de naleving van de Wwft.  De compliance functie, ofwel de compliance officer, dient weer gecontroleerd te worden door een onafhankelijke auditor. Een goede invulling van beide functies sluit echter niet uit dat er zaken mis kunnen gaan. Zo blijkt uit de tuchtrechtprocedure tegen Pels Rijcken eerder dit jaar.  

Het BFT kreeg een telefonische melding van notariskantoor Pels Rijcken dat er een strafrechtelijk onderzoek liep naar de bestuursvoorzitter van het notariskantoor en spoedig bleek dat een bedrag van € 10 miljoen door de voorzitter was onttrokken. De voorzitter bleek 18 jaar lang als escrow-agent voor diverse cliënten gelden te doen vermengen en buiten de financiële administratie van het kantoor te houden. Effectief waren echter cliënten noch het notariskantoor financieel benadeeld.

Klacht BFT: geen compliance- en auditfunctie

De klacht van het BFT aan het adres van het notariskantoor was dat in de betreffende periode van 18 geen sprake was van een onafhankelijke en effectieve compliance- en auditfunctie. Het kantoor had weliswaar een interne Wwft-commissie, maar onduidelijk was of deze commissie onafhankelijk was. Er was dus feitelijk geen adequate voorziening die past bij de omvang van het kantoor om intern en anoniem een Wwft-overtreding te melden via een onafhankelijk kanaal.

Kamer: compliance- en auditfunctie Wwft-conform

De Kamer voor het notariaat oordeelt echter dat het notariskantoor de compliance- en auditfunctie Wwft-conform heeft ingeregeld. De algemene compliancefunctie was intern neergelegd bij de CFO en de voorzitter van een onafhankelijke zelfstandige Wwft-commissie, waarbij kantoormedewerkers meldingen in het kader van de WWFY konden doen. De auditfunctie werd vervuld door de CFO, de controller en het hoofd van afdeling Finance, Control, Risk & Compliance. Het notariskantoor had geen Wwft-plicht geschonden. De Kamer verklaart de klacht ongegrond.

Kamer voor het notariaat, ressort Den Haag, 25 mei 2022, ECLI:NL:TNORDHA:2022:10