BFT: handhaving UBO-register opnieuw uitgesteld

Gevolgen voor WWFT-instellingen nog niet bekend

Bureau Financieel Toezicht (BFT) meldt dat de tijdelijke regeling waarbij de handhaving van regels rondom het UBO-register is uitgesteld, tot nader order is verlengd.

De tijdelijke regeling, die al eerder was verlengd tot 1 januari 2023, houdt in dat WWFT-instellingen niet hoeven te beschikken over een bewijs van inschrijving van de UBO van hun cliënt. Voorwaarde is dat cliënt wel de opgave bij de Kamer van Koophandel heeft gedaan en uitlegt welke gegevens en documentatie zijn opgegeven.

Gevolgen voor WWFT-instellingen nog niet bekend

Er wordt door een aantal ministeries een nadere analyse verricht van de gevolgen van de uitspraak van het EU-Hof van november, waardoor het UBO-register tijdelijk op slot is gegaan. Een Kamerbrief daarover kan op korte termijn worden verwacht. Zoals eerder aangekondigd is het UBO-register al wel weer toegankelijk voor bevoegde autoriteiten. Daarna zouden WWFT-instellingen weer toegang moeten krijgen.

Geen terugmelding UBO-register mogelijk

Doordat op dit moment het UBO-register nog niet toegankelijk is voor WWFT-instellingen, kunnen die niet voldoen aan de terugmeldverplichting van artikel 10c WWFT. Het ligt voor de hand dat WWFT-instellingen zich in de toekomst zullen moeten identificeren bij de Kamer van Koophandel om zelf een uittreksel te kunnen opvragen. Anders blijven zij afhankelijk van de informatie die zij van hun cliënt krijgen.

Bureau Financieel Toezicht, 23 december 2022: Update UBO-register