Bankiers ING hebben bankierseed niet geschonden

Tuchtrecht Banken vindt geen aanknopingspunten voor schending bankierseed in witwasdossier

Aan het bestuur, de Raad van Commissarissen en het management van ING kan geen tuchtrechtelijk verwijt worden gemaakt in het witwasdossier. Dat is de conclusie van de algemeen directeur van Tuchtrecht Banken naar aanleiding van meer dan 200 meldingen van schending van de bankierseed en overtreding van de WWFT door onder meer oud-CEO Ralph Hamers.

In september 2018 trof ING een schikking met het Openbaar Ministerie € 775 miljoen, vanwege jarenlange en structurele overtreding van de WWFT. Rekeningen van ING werden jarenlang gebruikt bij witwassen.

Schending bankierseed

Tuchtrecht Banken heeft onderzoek verricht naar de gedragingen vijftien personen die in de periode na 1 april 2015 (de datum waarop het tuchtrecht is ingevoerd) op enig moment verantwoordelijk waren voor de uitvoering van het CDD-beleid. Dit waren bestuurders en commissarissen maar ook managers. De vraag hierbij was of deze personen de bankierseed ernstig hadden overtreden.

CDD niet op orde

Volgen Tuchtrecht Banken is het evident dat het CDD-beleid niet op orde was. ING heeft op verschillende punten gefaald. Er was onvoldoende aandacht voor CDD en commerciële doelen kregen meer prioriteit. Daarnaast was de controle niet op orde; interne toezichthouders hadden alleen aandacht voor hun eigen taakgebied en toezicht op het gehele beleid ontbrak. Ook bereikten problemen niet het hoger management.

Geen schending bankierseed

Toch kan Tuchtrecht Banken geen aanknopingspunten vinden voor tuchtrechtelijke verwijten aan afzonderlijke personen. De algemeen directeur van Toezicht Banken laat dan ook weten dat hij zijn onderzoek niet voortzet.

Herziening mogelijk

Klagers hebben de mogelijkheid om herziening te vragen van de beslissing. Waarschijnlijk is het laatste woord hier dus nog niet over gezegd.

Stichting Tuchtrecht Banken, beslissing Algemeen Directeur 15 september 2021