Verklaring notaris over WWFT-onderzoek voldoende voor de bank

Transacties over derdengeldrekeningen vallen onder geheimhoudingsplicht notaris

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft met het notariaat afspraken gemaakt over de invulling van hun WWFT-verplichtingen. De notaris kan in het vervolg volstaan met een verklaring over het cliëntonderzoek dat is verricht.

Notarissen kunnen vaak niet voldoen aan een informatieverzoek van banken betreffende transacties op derdengeldrekeningen. Notarissen kunnen die informatie niet delen omdat dit in strijd is met hun geheimhoudingsplicht.

Verklaring

De NVB heeft nu met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) afgesproken dat in dergelijke gevallen de notaris kan volstaan met een verklaring omtrent het uitgevoerde WWFT-onderzoek. De verklaring bevat feitelijke informatie over het cliëntenonderzoek dat de notaris heeft uitgevoerd. De bank mag dan op deze verklaring vertrouwen. De notaris moet van het afgeven van de verklaring aan een bank melding doen bij het Bureau Financieel Toezicht (BFT). De inhoud van de verklaring is afgestemd met het ministerie van Financiën en DNB.

Nederlandse Vereniging van Banken, 23 december 2022: Oplossing voor hulp van notarissen bij klantonderzoek banken