AFM: Meeste beleggingsinstellingen nemen maatregelen tegen crimineel geld

‘Transactiemonitoring verdient extra aandacht’

Het overgrote deel van de beheerders van beleggingsinstellingen, bijna 90%, heeft beleid om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan en om zich aan de sanctiewetgeving te houden. Ook maakt bijna 90% van de beheerders altijd een risicobeoordeling van haar beleggers. Het opstellen van een transactieprofiel, en het monitoren en melden van ongebruikelijke transacties blijven achter. Een relatief groot deel van het vermogen wordt in risicosectoren en risicolanden gestoken.

De AFM concludeert dit in het rapport ‘Poortwachters geportretteerd’, opgesteld aan de hand van een jaarlijkse vragenlijst over de naleving van de Wwft en Sanctiewet door beheerders van beleggingsinstellingen. 583 beheerders hebben de lijst ingevuld; een respons van 96%.

De helft stelt geen transactieprofiel op

Ruim 48% van de beheerders stelt altijd een profiel op van de transacties die hij van de cliënt kan verwachten. Van de beheerders stelt 6% alleen een verwacht transactieprofiel op van cliënten die een medium of hoog/verhoogd risicoprofiel hebben. 45% van de beheerders stelt geen verwacht transactieprofiel op van hun cliënten. Een verwacht transactieprofiel kan helpen bij het monitoren van transacties en het detecteren van ongebruikelijke transacties.

Van de beheerders die wel een verwacht transactieprofiel opstellen, kijkt bijna 96% bij het monitoren van transacties of het transactiepatroon van de cliënt overeenkomt met de vooraf opgestelde verwachting.

Melden van ongebruikelijke transacties verdient extra aandacht

In de respons op de vragenlijst geeft 94% van de beheerders aan actie te ondernemen bij een alert die naar voren komt uit het monitoren van transacties van cliënten. Het aantal daadwerkelijke meldingen bij de Financial Intelligence Unit (FIU)-NL blijft daarbij achter. De FIU is de instantie waar meldingen van ongebruikelijke transacties moeten worden gedaan.

Relatief groot deel vermogen in risicosectoren en risicolanden

Uit de rapportage blijkt dat ruim 15% van de beleggingsinstellingen het vermogen heeft geïnvesteerd in activa die in hoogrisicocategorieën vallen in verband met witwassen of terrorismefinanciering. Het gaat om een bedrag van 146 miljard euro. Vrijwel al het dat geld zit in vastgoed.

AFM: Poortwachters geportretteerd, oktober 2021