AFM: Handleiding WWFT BES aangepast

Nieuwe verplichtingen leiden tot aanpassing

De AFM heeft de handleiding over de WWFT voor de BES-eilanden aangepast. Aanleiding zijn de nieuwe Wwft BES-regels die vanaf 1 juli 2021 gelden. De handleiding is een praktisch hulpmiddel bij het toepassen van de nieuwe regels.

De nieuwe regels in de Wwft BES hebben geleid tot een aantal belangrijke aanpassingen. Zo zijn er nieuwe verplichtingen tot het opstellen van een risicobeoordeling, beleid, procedures en gedragslijnen. Dagelijks beleidsbepalers moeten (voor zover relevant voor de uitoefening van hun taak) voldoen aan de opleidingsverplichting. De definitie van een ‘politiek prominent persoon’ is verruimd.

Vereenvoudigd cliëntenonderzoek

Bemiddelaars in levensverzekeringen mogen niet langer standaard een beroep doen op het vereenvoudigd cliëntenonderzoek. Voor bestaande cliënten moet nagegaan worden of die dossiers voldoen aan de vereisten van de nieuwe wet. Zo niet, dan moet de dienstverlener deze dossiers alsnog op orde brengen.

Drie talen

De nieuwe handleiding is beschikbaar in drie talen; Nederlands, Engels en Papiamento en te downloaden via onderstaande link.

AFM: Caribisch Nederland: Handleiding Wwft BES aangepast