AFM: EU-Sancties tegen Rusland worden goed nageleefd

EU Anti-witwasrichtlijn

‘Hoog bewustzijn en een sterke wil om de sanctieregelgeving na te leven’

Volgens een recent onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten treffen beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen voldoende maatregelen iom de EU-sancties tegen Rusland te kunnen uitvoeren. Sanctieregelgeving wordt daardoor door de instellingen goede wijze nageleefd. De WFM verrichtte het ondezoek bij 10 instellingen en op basis van haar jaarlijkse uitvraag aan de sector. De AFM ziet bij hen een hoog bewustzijn en een sterke wil om de sanctieregelgeving na te leven.

Risico’s bij uitbesteding

Mogelijke risico’s zitten onder andere in uitbesteding van taken en omzeiling van de sancties. Uit het onderzoek naar de bedrijfsvoering komt het belang naar voren van goede controle op de uitbesteding van taken aan externe partijen. Instellingen besteden bijvoorbeeld de screening op de aanwezigheid van relaties op sanctielijsten steeds vaker uit aan externe partijen. Dit kan bijdragen aan een betere naleving van de sanctieregelgeving. Een instelling blijft echter wel zelf verantwoordelijk voor de naleving. Deze moet daarom controleren of een externe partij bijvoorbeeld de relatie daadwerkelijk screent zoals vooraf is afgesproken.

‘Scherp zijn op omzeiling van sancties’

Ook moeten instellingen er scherp op zijn dat sancties omzeild kunnen worden. Zij moeten nadenken over maatregelen om dit te voorkomen. Robuust onderzoek naar relaties, waaronder bijvoorbeeld het gebruikmaken van berichtgeving uit open bronnen, kan hierbij een belangrijke rol spelen.

21 Hits

Instellingen hebben sinds eind februari zelf 21 meldingen bij de AFM gedaan over mogelijke ‘hits’ in het kader van de Ruslandsancties. Een van de onderdelen van de sanctieregelgeving is de verplichting om te melden als een instelling constateert dat de EU-sancties zijn geraakt.

OM gaat over naleving

De daadwerkelijke overtreding van EU-sancties valt overigens niet onder het toezicht van de AFM. Dan is sprake van een economisch delict en het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de vervolging daarvan.

Autoriteit Financiële Markten: Onderzoek naar beheersmaatregelen EU-sancties, rapport 1 september 2022